دوشنبه 19 بهمن 1394

بررسی پدیده پلاسمولیز و تورژسانس در سلول های بشره پیاز

   نوشته شده توسط: rptak rptak    

در سلول های گیاهی بین دیواره سلولی و دیواره سیتوپلاسمی فاصله و فضایی وجود ندارد و لذا تفکیک بین این دو عملا غیر ممکن به نظر میرسد. دلیل این موضوع پدیده اسمز و نهایتا فشار آب درون سلولی (پتانسیل فشاری آب) است که باعث نزدیک شدن و چسبیدن پلاسمالما به دیواره سلولی میشود


برای مشاهده مقاله به ادامه مطلب رجوع کنید.

موضوع: بررسی پدیده پلاسمولیز و تورژسانس در سلول های بشره پیاز
در سلول های گیاهی بین دیواره سلولی و دیواره سیتوپلاسمی فاصله و فضایی وجود ندارد و لذا تفکیک بین این دو عملا غیر ممکن به نظر میرسد. دلیل این موضوع پدیده اسمز و نهایتا فشار آب درون سلولی (پتانسیل فشاری آب) است که باعث نزدیک شدن و چسبیدن پلاسمالما به دیواره سلولی میشود.

زمانى که  یک  سلول در یک  محیط پر از آب قرار بگیرد مولکول هاى اب از بین غشاى سلولى از ناحیه اى که غلظت ماده ى حل شده کم است (بیرون سلول) به ناحیه اى که غلظت ماده بیشتر است (درون سلول) عبور مى کنند این فرایند اسمز نامیده مى شود. غشاى سلول نفوذ پذیرى انتخابى دارد بنابراین فقط به مواد ضرورى اجازه ورود به سلول داده مى شود و مواد ظاهرا غیر ضرروری از سلول خارج مى شود زمانى که غشا از دو سمت داخل و بیرون با آب خالص محصور باشد مو لکول هاى آب در هر سمت به یک میزان عبور مى کنند و شبکه اصلى گردش آب در بین غشاها وجود ندارد اما اگر در یک طرف ماده ى حل شونده وجود داشته باشد و در طرف دیگر اب خالص وجود داشته باشد  غشا به همان میزان مورد برخورد مولکول ها از دو طرف قرار مى گیرد اما بعضى از مولکول هایى که به غشا برخورد مى کنند مولکول هاى حل شونده خواهند بود که قادر به عبور از غشا نیستند بنابراین مولکول هاى اب از بین غشا از یک طرف به آرامى عبور مى کنند این باعث گردش آب به سمت مواد حل شونده خواهد شد و با فرض سالم بودن غشا این شبکه گردشى آرام تر شده و سرانجام متوقف خواهد شد و فشار در دو طرف مواد حل شونده متناسب می شود به طوری که حرکت در هر دو سمت برابر است (تعادل حرکتى). این مسئله مى تواند ناشى از برابر بودن پتانسیل آب دردو طرف غشا باشد یا ناشى از عوامل ممانعت کننده ای مثل پتانسیل فشار یا فشار اسمزى باشد.

 هنگامى که سلول  گیاهى در محلول هاى غلیظ قندی قرار مى گیرند از طریق فرایند اسمز آب از دست مى دهند و چروکیده می شوند این دقیقا مخالف تورژسانس است  اگر شما سلولهاى گیاهى را در محلول هاى غلیظ  قرار دهید و آنها را زیر میکروسکوپ ببینید مشاهده خواهید کرد که جسم سلولها کوچک شده و از دیواره ى سلولى فاصله مى گیرند که گفته مى شود آنها پلاسمولیزه هستند  پلاسمولیز فقط در شرایط استثنایى رخ می دهد. در آزمایشگاه به وسیله قرار دادن سلول ها در محلول غلیظ  نمک یا شکر تحریک مى شود که باعث خارج شدن آب می شود. اغلب از گیاهان کوچک یا سلول هاى اپیدرمى پیاز استفاده می شود، در این گیاهان شیره گیاهى رنگى شده و در نتیجه قابل رویت مى باشد. 

 مواد و روش کار:

وسایل مورد نیاز : 

میکرسکوپ نوری ، لام ، لامل ، تیغ ، قطره چکان ،  آب مقطر ، آب نمک ، سرم فیزیولوژی ، پیاز

ابتدا به منظور بررسی سلول های بشره پیاز در حالت نرمال، قطعه ای بشره را به وسیله تیغ جدا نموده و بر روی آن قطره ای سرم فیزیولوژی قرار می دهیم. این ترکیب از لحاظ ترکیب یونی دارای غلظتی مشابه سیتوپلاسم سلول می باشد (محلول ایزوتونیک) و سبب حفظ سلول ها در شرایط نرمال می گردد.

 سپس با قرار دادن محلول هیپوتونیک( کم غلظت) مانند آب مقطر و محلول هایپر تونیک مانند آب نمک بر روی قطعه هایی از بشره پیاز، تغییرات سلولی را در زیر مورد میکروسکوپ مورد بررسی قرار می دهیم.
بررسی نتایج وترسیم مشاهدات :
۱. در مشاهدات بشره می بینیم که بر اثر پدیده اسمز آب در خلاف جریان شیب غلظت حرکت کرده از محیط وارد سلول گیاهی می شود و در نتیجه آب وارد واکوئل ها گشته واکوئل به غشا فشار آورده وحالت تورم در سلول ایجاد شده که در این حالت فشاری به دیواره سلولی این فشار غشای پلاسمایی را محکم به دیواره سلولی چسبانده و در نتیجه سلول سخت ومحکم شده است و سلول های گیاه  به صورت فشرده در کنار هم قرار دارند .
2. به علت پدیده اسمز در اثر ناهمسان بودن غلظت دو محلول آب از محلول رقیق‌تر به محلول غلیظ تر انتشار می‌یابد. به این ترتیب واکوئل‌ها آب خود را از دست داده و فشار تورژسانس کاهش یافته ، سلول‌ها انبساط خود را از دست داده و دیگر قادر با وارد کردن فشار بر روی یک‌دیگر نیستند. در نتیجه،غشای پلاسمایی در بعضی نقاط از دیواره سلولی جدا شده که در چنین حالتی  سلولها  شادابی وتردی خود را از دست می دهند. این پدیده که عمل عکس تورژسانس به حساب می‌آید، پلاسمولیز می‌گویند
بررسی نتایج وترسیم مشاهدات :
۱.در مشاهدات بشره می بینیم که بر اثر پدیده اسمز آب در خلاف جریان شیب غلظت حرکت کرده از محیط وارد سلول گیاهی می شود و در نتیجه آب وارد واکوئل ها گشته واکوئل به غشا فشار آورده وحالت تورم در سلول ایجاد شده که در این حالت فشاری به دیواره سلولی این فشار غشای پلاسمایی را محکم به دیواره سلولی چسبانده و در نتیجه سلول سخت ومحکم شده است و سلول های گیاه  به صورت فشرده در کنار هم قرار دارند .
2. به علت پدیده اسمز در اثر ناهمسان بودن غلظت دو محلول آب از محلول رقیق‌تر به محلول غلیظ تر انتشار می‌یابد. به این ترتیب واکوئل‌ها آب خود را از دست داده و فشار تورژسانس کاهش یافته ، سلول‌ها انبساط خود را از دست داده و دیگر قادر با وارد کردن فشار بر روی یک‌دیگر نیستند. در نتیجه،غشای پلاسمایی در بعضی نقاط از دیواره سلولی جدا چنین این پدیده که عمل عکس تورژسانس به حساب می اید پلاسمولیز گفته می شود

برچسب ها: مقاله ، دانلود مقاله ، مقاله دانشگاهی ، گروه زیست شناسی ، گزارشکار ، گزارشکار فیزیولوژی گیاهی1 ، فیزیوگیاهی1 ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic